Internetówka 306

W ramach eksperymentów i poszukiwań ciekawszej formy prezentacji treści Internetówka jest dostępna pod adresem
https://www.evernote.com/pub/bohkacz/dointernetwki
Kolejne linki są dodawane w sposób ciągły.
Być może powrócę do formy dotychczasowej, jeśli ta nowa okaże się zbyt mało atrakcyjna

Reklamy